Årsmøtet for NISK avdeling 9 blir lørdag 04.februar i Tromsø.

Forslag til saker som skal behandles må være inne til 14.januar 2023 Sendes på e-post til avd9@nisk.no

Innkalling og dokumenter vil legges ut på hjemmesiden før årsmøtet.

Mvh
Styret avdeling 9