Utvalgskriterier for anbefalt parring

*Gjelder ikke evt. utavlsparringer, slike parringer må godkjennes av utavlskomiteen underlagt The Irish Kennel Club som beskrevet i punkt 2, avsnitt B i avlsplanen.

For at parring skal oppnå anbefaling fra avlsrådet må følgende kriterier oppfylles:

Jaktprøve:

En av foreldrene skal som minimum ha 3. premie på jaktprøve. Eller dokumentere jaktlige egenskaper i form av kritikk fra jaktprøvestart hvor premierbart søk i minimum 45 minutter og minimum 1 stand er dokumentert. Den andre av foreldrene skal komme fra linjer der foreldre eller søsken er jaktpremiert, eller ha deltatt på jaktprøve eller anleggsprøve.

Utstilling:

Oppnådd minst Good på utstilling

Krav til tispe og hannhund:

Dokumentert HD-status. Den ene av foreldrene skal minimum være A eller B, den andre skal som minimum være A, B eller C (hvis C, skal partner ha A).
Testet eller dokumentert arvelig fri for CLAD.
Testet eller dokumenter arvelig fri for Von Willenbrands Disease (VWD), maks en av foreldre kan være bærer.

Fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil ol.
Selv være sykdomsfri.
Dvergvekst - A-typiske, hannhunder som har gitt dette føres på egen liste.
Godt gemytt. Kan kreves dokumentert fra 2 utstillingsdommere.
Paringer som gir innavlsprosent på 6,25 eller mer godkjennes ikke. Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle; ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.
Avlsrådet kan avslå godkjenning med basis i kombinasjonens eller foreldres nære slektskap dersom det kan henvises til uheldige resultater.