NISK GF vedtok å søke om avlssperre på avkom etter hunder med ukjent status for CLAD og PRA. Samtidig ble det også vedtatt en endring i avlskriteriene med virkning fra 1.1. 2014.

Vedtaket lyder slik:

«Avlskriteriene til NISK endres med krav om kjent status for CLAD. PRA rcd1 og PRA rcd4 med virkning fra 1.1.2014.»

Hunder med ukjent PRA status kan derfor ikke lenger godkjennes for avl, og vil derfor bli tatt av avlslisten inntil kjent status foreligger.

NKK’s sunnhetsutvalg har innvilget NISK’s søknad og med virking fra 1.4. 2014 vil ingen valper vill kunne registreres i NKK uten at mor og far har kjent status. Dette gjelder enten det er godkjent kull eller kull som ikke tilfredsstiller NISK avlskriterier.

 

NKK sunnhetsutvalgets (SU)  vedtak var slik:

SU innvilger Norsk Irsksetterklubb sin søknad om at det for irsk setter innføres krav om kjent DNA-status hos forforeldredyr for CLAD, rcd1PRA og rcd4PRA for at avkom skal registreres i NKK. For rasen irsk rød og hvit setter innføres det krav om kjent DNA-status hos foreldredyr for CLAD og Von Willebrands Disease (Vwd).

I overensstemmelse med HS-vedtak 232/12 innføres det samtidig krav om at minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det aktuelle sykdomsfremkallende genet.

Det gis dispensasjon fra krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen tro i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene. Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt fom 01.04.2014.

Vi understreker igjen at de nye kravene fra 1.4.2014 er krav som gjelder alle irsksettere som skal registreres – ikke bare avlsrådsgodkjente kull.