Det nærmer seg tida da vi igjen kan slippe hundene våre løs i marka. Det betyr at risikoen for uheldige episoder mellom hund og bufe øker.

Tidligere jakt med løs hund
Hvert år dresseres flere tusen hunder fra å jage bufe. I tillegg er flere tusen hunder inne til oppdatering. Dette  bidrar til at man i mange områder får starte jakt med hund tidligere enn man ellers ville, før beitedyr er tatt ned fra beite.

Ha kontroll på hunden
Også du bør forvisse deg om at din hund ikke jager husdyr eller tamrein på beite før du drar på jakt. Slike hendelser er ikke opprivende bare for deg. I tillegg til at de dyr som jages kan bli skadet, kan slike hendelser også medføre negative holdninger og konsekvenser for hundehold generelt og bruk av jakthunder spesielt.

Ikke kun for jakthunder
Tilbudet om aversjonsdressur er åpent også for hunder som ikke er definert som jakthunder. Erfaringer de seinere år viser at det svært ofte er hunder av disse rasene som er involvert i hendelser hvor sauer blir jaget, skadet eller drept. Alle hunderaser har jaktinnstinkt. Som seriøs hundeeier er det derfor riktig å gjøre hva som er mulig for å hindre at hunder forstyrrer eller skader bufe selv om man ikke har hund av jakthundrase.

Med deg på!
Onsdag 27. juni starter Norsk Irsksetterklubb avd 9 hundeeiere aversjonsdressur mot bufe.
Dressuren er lagt til Oslo Hundeskole avdeling Tromsø (Leirstrandveien 110 i Straumsbukta på Kvaløya, ca 30 min fra Tromsø) der vi benytter oss av villsau.
Du og hunden vil være i trygge hender hos instruktør Jan Riise Pedersen

Tid:

  • Onsdag 27.juni 2018 kl 1800 (ferdig)
  • Onsdag 18.juli 2018 kl 1800

Pris pr gang: Medlemmer av NISK kr 300. Ikke-medlemmer kr. 400. Betaling skjer på stedet med Vipps eller bankkort.

Påmelding må gjøres i forkant pr mobil til 415 08231 eller på e-post til bodilkan@gmail.com.
Vi trenger å vite navn, rase og alder på hund. Samt navn og telefonnummer på eier.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

NB: Husk bruk av dummy i forkant (les mer om dette i vedlegget under).