Hovedstyret i irsksetterklubben ønsker at alle avdelinger gjennomfører medlemsmøter i forkant av avlskonferansen på Gardemoen 8-9 november.

Tid: Onsdag 5. november klokka 1900randi schultze_200x134.jpg
Sted: Nordre Lindeberg gård, Strømsveien 350, 1081 Oslo
Påmelding: anders@fledsberg.no

Det blir servering av kaffe og vafler.

Møtet innledes med foredrag fra Randi Schultze. Hun har akkurat kommet hjem fra Italia hvor hun har deltatt i bl.a. VM for stående fuglehunder.

Diskusjonspunkter

  • Hva ser dere som sterke sider med IS-rasen i dag og hvorfor?
  • Hva er utfordringene med IS-rasen i dag, hvordan kan vi løse disse?
  • Hva tenker dere bør være styrets og avlsrådets oppgaver og fokus fremover?
  • Avlskriteriene, bør de revurderes mtp. at vi i dag hat tilgang på indekser?
  • Oppdretterprise-utforme statuetter til en slik pris, basert på jaktlige prestasjoner i et kull? Bør det også stilles krav til eksteriør dokumentasjon?
  • På GF 2012 ble det åpnet for å kunne gi dispensasjon fra avlskriteriene. Ønsker vi dette og i så fall bør det utarbeides minimumskrav basert på indeks?
  • Hvordan bør fremtidens avlskonferanser være organisert? Form–innhold- hvor ofte? Kan den gjennomføres som en del av GF?
  • Eventuelt, andre tema dere ønsker å ta opp under konferansen.

Hvis du ikke har anledning til å komme på møtet onsdag 5. november kom med innspill til anders@fledsberg.no