Torsdagstreningene er igang igjen fra 1. oktober kl 1830. Vi møtes på parkeringsplassen til langnes renseanlegg.

Vel møtt!