LØRDAG 14.3. gjør vi nytt forsøk på å kjøre kurs / trening i føring av hund i fjellet. Det blir samme opplegg som vi planla sist - bruk av Kvaløya Nordre Grunneierlags terreng mot kjøp av treningskort a kr. 200. Kontakt Bodil Kanebog for nærmere info.
VI MÅ HA PÅMELDING INNEN ONSDAG 11.3. DETTE FOR Å VITE HVOR MANGE INSTRUKTØRER VI MÅ HA OG HVORDAN VI SKAL LEGGE OPP DAGEN.
Påmelding til Bodil: bodil.karin.kanebog@nrk.no eller sms 41508231.

Når påmeldingene er klare, vil Bodil sende ut nærmere info for avtale av oppmøtested og klokkeslett.