Prøvens hovedkvarter: Væktarstua. Oppmøte alle dager kl. 08.00. UK/AK begge dager. VK lørdag med finale søndag.

Deltageravgift: UK/AK: 375,- VK: 425,-

Jægermiddag lørdag kveld med stor buffet.

Påmeldingsfrist: 23. mars til kto.nr. 8674.05.16932. Husk å merke innbetalingen med hundens reg.nr., klasse, hvilke dager du vil stille og evt. annen fører enn eier.

Overnatting: Væktarstua. Tlf: 73 81 31 00.  www.vaektarstua.no

 

Prøveleder: Jonny Larssen, hlarsse@online.no. Tlf: 98 89 27 39

Sekreteriat: Heidi Larssen. Tlf: 92 44 45 91