Avd.7 bruker “stand” på utstillingene til å markedsføre sine rase men også sponsorene
må prioriteres på slike arr. vis det skal inngå  langsiktige avtaler.
 
Etter at avd.7`s “sponsor-teem” har markedsført aktiviteten i avdelingen aktift har sponsorpengene økt betydelig i avdelingen. Noe som også forplikter avdelings-styre til
en fornuftig bruk av utgiftene på den andre siden av driften.
 
Avdelingen har også en egen fotograf som følger oss på aktivitetene så her har dere linken med bilder fra utstillingen:
 

qasno.jalbum.net/NISK

 
ring Arnt Stavne på tlf. 986 63 311 for bestilling av bilder.
 
Mvh