Årsmøtet 2012 ble avholdt 30. januar.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for avd. 7 ble som følger:

 

Formann: Arild Ove Østmo
Nestleder: Per Jarle Ingstad
Kasserer: Even Sagmo
Sekretær: Kjartan Sundsby
Styremedlem: Jonny Larssen
Styremedlem: Per Harald Nymark
Varamedlem: Frode Døsvik
Varamedlem: Terje Vikan Olsen

 

 

AVL DERMED FAKTA.

Dette var overskriften fra avlsrådsformannen, Tor Hartvig Bondø, som aktivitetsutvalget i "Trøndergruppa" hadde som foredragsholder etter at årsmøtet var avholdt i tradisjonell stil.

Foredraget hadde 3 hovedtemaer:

1. Avlsanalyse: Hvor begreper som avlsbredde, effektiv populasjonsstørrelse, innavlsgrad og generasjonstid ble presentert.

2. HD: Her fikk vi resultater samt utviklinga de siste 10-20 år.

3. Dog Web: Her fikk vi presentert hvordan vi effektivt kan hente mye fakta.

 

Gjennom foredraget som virkelig refererte til overskrifta "avl dermed fakta", fikk vi bred innsikt i avlsrådets arbeid. Engasjementet fra de fremmøtte viste at dette var temaer som vil bli diskutert mye fremover, basert på de fakta som avlsrådet vil publisere etterhvert.

En stor takk til "Trøndergruppas" aktivitetsutvalg som nok engang klarer å skaffe foredragsholder og temaer som engasjerer.

Vi ønsker også Bondø og resten av avlsrådet lykke til med videre avlsrådsarbeid og håper at denne informasjonen blir tilgjengelig for alle snarest mulig, og at den aktivitet som blir brukt av oppdrettere og andre som engasjerer seg i den Irske setters utvikling er jeg sikker på .

Avl dermed fakta!

 

 

 

 

 

 

Tor Hartvig Bondø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigdis Nymark og Ronny Winther, eiere av 2 NUCH i avd 7 som ble hedret under avdelingens "Heder og Ære" show på årsmøtet.