cid:image003.jpg@01CFE723.9C30F700

 

 

 

Hovedstyret i Nisk ønsker at alle avdelinger gjennomfører medlemsmøter i forkant av avlskonferansen på Gardermoen 8. - 9.Nov.

 

Avd. 5 inviterer til medlemsmøte i

 

Statens hus (Kaigaten 9) Onsdag 29.Oktober kl: 18:00 til ca. 20:00.

 

Inger Karin Røssland fra Kennel Valeheias har tidligere har sittet i avlsrådet, vil forteller om sine visjoner og tanker rundt avl m.m. og  vil bli lede møte sammen med Fritjof Stangnes.

 

Hvis dere ikke har anledning til å stille på møtet, kom gjerne med innspill til styret i avd5 på avd5@nisk.no i forkant av møtet.  

 

Arbeidsoppgaver til avdelingene:

·         Hva ser dere som sterke sider med IS-rasen i dag og hvorfor?

·         Hva er utfordringene med IS-rasen i dag, hvordan kan vi løse disse?

·         Hva tenker dere bør være styrets og avlsrådet’s oppgaver og fokus fremover?

·         Avlskritieriene, bør de revurderes mtp, at vi i dag har tilgang på indekser?

·         Oppretterpris-utforme statuetter til en slik pris, basert på jaktlige prestasjoner i et kull? Bør det  også stilles krav til eksteriør dokumentasjon?

·         På GF 2012 ble det åpnet for å kunne gi dispensasjon fra avlskriteriene. Ønsker vi dette og i så fall bør det utarbeides minimumskrav basert på indeks?

·         Hvordan bør fremtidens avlskonferanser være organisert? Form, innhold, hvor ofte? Kan den gjennomføres som en del av RS?

·         Eventuelt, andre tema dere ønsker å ta opp under konferansen.

 

Vi ønsker våre medlemmer velkommen.

Vi håper at mange – ikke minst dere som selv driver avl  -   prioriterer å komme bidra med tanker og synspunkt på dette viktige temaet.  

 

Velkommen !!

 

Det blir lett servering av kaffe og kringle.

 

 

Mvh

Styret

Nisk Avd.5