NISK avd 5 arrangerer treningssamling på Garen den 17. -19. oktober. Samlingen er spesielt rettet mot de som ikke har så mye erfaring med jakt eller jaktprøver og ønsker å få vite mer om hvordan hunden skal føres i fjellet. Også mer erfarne medlemmer er velkommen til å delta, da samlingen vil gi verdifull trening i forbindelse med jaktprøver utover i sesongen Det vil ikke bli felt fugl på treningen, ved stand og oppflukt skytes det med startpistol.

Pris
Pris pr hund kr 300,- dersom du har flere hunder vil du få med de neste for halv pris..
Ikke-medlemmer betaler kr 400,-

Oppmøte
Oppmøte for registrering i felleslokale i garderobe-bygget til Garen Camping fredag 17. oktober klokka 21.00.

Påmelding
Deltakere melder seg på til Jørgen Krabbedal jorgen@krabbedal.no innen 10.oktober.
Medlemmer i Avd 5 vil ha første prioritet ved påmelding.
Overnatting
Hovedkvarter for samlingen blir på Garen camping , Alle må ordne overnatting/hytteleie avtales selv:

Garen Camping v/ Rannveig Garen
5785 Vøringsfoss
Telefon 53 66 57 25 Telefax 53 66 57 90
post@garencamping.no

www.garencamping.no

Mat
Alle må besørge egen mat.

Annen info
Det vil bli utloddning og samling lørdagskveld med gjennomgang av dagen i fjellet.


Praktisk info/huskeliste
Bekledning til å gå i høstfjellet (det kan være surt i oktober!)

Gode fjellstøvler
Hundebur
Markeringsdekken
Mat til hunden  /Mat til mennesker
Penger til loddtrekningen
Evt noe å nippe til om kvelden
Matpakke / termos til fjellet
Sekk
Poser til hundeskit (plukk opp!)
Husk å bestille overnatting