Dato

 

               Aktivitet

       Sted

  Ansvarlig/Påmelding

22.

januar

       NISK avd.7 Årsmøte-14

Trondheim

Styret

24-26.

Januar

Treningssamling m/instruksjon.

   Smøla

Treningsutvalget

Påmelding: 98892739

19.

Januar

Fellestrening fjell m/instruksjon.

Enaforsholm

Treningsutvalget

Påmelding: 41147029

1.-2.

Februar

Treningssamling fjell m/instruksjon

Enaforsholm

Treningsutvalget

Påmelding: 41147029

9.

Februar

Fellestrening fjell m/instruksjon.

Enaforsholm

Treningsutvalget

Påmelding:41147029

16.

Februar

Fellestrening fjell m/instruksjon.

Enaforsholm

Treningsutvalget

Påmelding: 41147029

23.

Februar

Fellestrening fjell m/instruksjon.

Enaforsholm

Treningsutvalget

Påmelding: 41147029

2.

Mars

Fellestrening fjell m/instruksjon.

Enaforsholm

Treningsutvalget

Påmelding: 41147029

9.

Mars

Fellestrening fjell m/instruksjon.

Enaforsholm

Treningsutvalget

Påmelding: 41147029

29.-30.

Mars

Tydalsprøven «vinter».

 

Tydal

NISK avd. 7

v/prøveleder: 99377632

Mai

 

Medlemsmøte

Trondheim

Aktivitetsutvalget

Mai

GPS – Kurs

Trondheim

Treningsutvalget

Påmelding: 48 16 19 47