INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NISK AVD. 2 (BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK)

Tirsdag 22. januar 2013 kl. 18.00 på Kongsberg vandrerhjem, Vinjes gate 1, 3616 Kongsberg.

DAGSORDEN:

1. Åpning av møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Forslag til handlingsplan og budsjett

7. Saker til generalforsamlingen

8. Innkomne forslag

9. Valg av avdelingsstyre

10. Valg av representant til generalforsamling

Frist for innmelding av saker: Tre uker før årsmøtet.

Umiddelbart etter at årsmøtet formelt er avsluttet ca kl.19.00 vil Jon Georg Hov foredra rundt et tema om dressur av fuglehunder,

«Et fyrverkeri av et foredrag» skriver Østfold fuglehundklubb på sine hjemmesider etter et besøk av Jon Georg.

Alle interesserte er velkommen til foredraget. Styret ønsker alle vel møtt !

Ps. Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse til sekretær avd. 2 Anders Rype