Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte for 2021.

Tid: 2. februar 2022 kl. 19.00
Sted: Nordre lindeberg gård

Tentativ dagsorden er som følger. Endelig dagsorden og årsmøtedokumenter publiseres senest innen 19. januar 2022. 

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3. Årsberetning for 2021

4. Regnskap for 2021

5. Budsjett og handlingsplan for 2022

6. Innkomne forslag

7. Valg av avdelingsstyre

8. Valg av valgkomite

9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet (RS)

10. Valg av revisor

11. Kåring av årets hunder

12. Eventuelt

Vel møtt !