INNKALLING TIL ÅRSMØTE NISK AVD. 2 (BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK)

MANDAG 26.JANUAR 2015 KL 18.00 PÅ

KONGSBERG VANDRERHJEM, VINJESGATE 1, 3616 KONGSBERG

DAGSORDEN:

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Forslag til handlingsplan og budsjett
  7. Saker til Representantskapet NISK (tidl. Generalforsamlingen)
  8. Innkomne forslag
  9. Valg av avdelingsstyre
  10. Valg av representant til Representantskapsmøte

Frister til årsmøtet:

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan fremmes helt frem til punkt 2 på Dagsorden. Dette gjelder saker som ikke får alvorlige konsekvenser for avdelingen. Forslagene bør fremmes skriftlig.

 

UMIDDELBART ETTER ÅRSMØTET  - KL 19 skal Harald Jøldal som driver Kongsberg Husky fortelle om fòring, restitusjon, stell etc. etc. av løpshunder. Jøldal har bl.a. kjørt Finnmarksløpet flere ganger og vil fortelle om dette også. Dette blir spennende og nyttig å høre på. Anledning til å stille spørsmål.

UTLODNING!

V E L   M Ø T T !