FOREDRAG AV FORSKER TORFINN JAHREN SOM FORSKER PÅ HVA SOM PÅVIRKER BESTANDEN AV RYPE OG SKOGSFUGL.
DETTE STARTER KL 19. BURDE VÆRE INTERESSANT FOR ALLE FUGLEJEGERE!
 
ÅRSMØTEINNKALLING:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, referent samt 2protokollunderskrivere
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Forslag til handlingsplan og budsjett
7. Saker til Generalgorsamlingen
8. Innkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre, samt valgkomimte
10.. Valg av representant til Generalforsamlingen
 
Frister til årsmøtet:
Forslag til årsmøtet ka  fremmes helt frem til sak nr. 1 er ferdigbehandlet.
Dersom forsalget er langt, ber vi om å få det skriftlig. (Ta gjerne med kopier).