Avdeling 9 holder årsmøte i Tromsø torsdag den 7. februar kl. 1900. Sted kunngjøres senere.

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ SENDES STYRET VED BODIL KANEBOG INNEN 16. JANUAR 2013.