FØRING AV HUND I FJELLET. Fredag kveld holdes teori om føring av hund i fjellet. Lørdag formiddag trenes det ute i marka under veiledning av instruktører. Påmelding til leder Bodil Kanebog.

ÅRSMØTET. Møtet holdes i lokalene til Grunder, Grand Hotel. Etter møtet vil Sanna Steinwall, Boden, holde et foredrag om PRA (blindhet hos hund) og det arbeidet SISK gjør i denne saken.

Det blir anledning til å kjøpe forfriskninger etter møtet. Styret håper så mange som mulig har anledning å stille.

A%CC%8Arsmelding+ferdig+2011.doc

Forslag+2011+til+NISK+avd.doc