Dagsorden

Ved NISK avd. 1’s Årsmøte på Lindeberg gård.

 

Tirsdag 27. januar 2015 kl. 19:00

Dokumenter
Årsberetningen inkludert regnskap
 

Sak 1: 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Sak 2: 
Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 
 
Sak 3: 
Årsberetning for 2014 
 
Sak 4: 
Regnskap for 2014 
 
Sak 5: 
Budsjett og handlingsplan for 2015
 
Sak 6: 
Innkomne forslag 
 
Sak 7: 
Valg av avdelingsstyre 
 
Sak 8: 
Kåring av årets hunder
 
Sak 9:
Valg av valgkomite
 
Sak 10: 
Valg av deltaker til representantskapsmøte
 
Sak 11:
Valg av revisor
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes skriftlig til heidi.aandahl@vikenfiber.no senest tre uker før fastsatt dato for årsmøte.