Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 9

Dato: Torsdag 06.02.2019 kl 1800
Sted: Gründer restaurant ( Scandic Grand Hotel i Storgata ). Se kart her.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  3. Årsberetning 2019
  4. Godkjenning av regnskap 2019
  5. Godkjenning av budsjett 2020
  6. Godkjenning av aktivitetsplan 2020
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomité
  9. Valg av utsending til Representantskapsmøtet (RS) 2020
  10. Kåring av årets hunder (AK og VK)

Sakspapirer:
Årsberetning 2019.pdf
Regnskap 2019 og budsjett 2020.pdf