NY TID!

Onsdag 18.februar 2015 kl 1800-2000.
Lokalene til SPIDER Industrier as, Evjenveien 134, 9024 Tomsjord.
Påmelding på epost til niskavd9@gmail.com innen tirsdag 03.02.

Dokumenter:

Agenda - Årsmøte 2014 NISK avd 9.pdf

Årsberetning2014 - kladd.doc.pdf

ForslagtilAktivitetsplan2015.doc.pdf

INNSTILLING VALG NISK AVD 9 2015.pdf

Regnskap 2014 NISK avd 9.pdf