Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 9

Dato: Torsdag 11.02.2021 kl 1800
Sted: Nyt restaurant i Storgata. Se kart her.


På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til Covid-situasjonen kan det bli aktuelt å endre til digitalt årsmøte. Endringer blir varslet her på hjemmesiden og på vår Facebook-side.

Vi ønsker at de som skal delta sender mail til niskavd9@gmail.com. Vi trenger oversikt over hvor mange som har tenkt til å delta for å overholde regler tilknyttet Covid-19.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  3. Årsberetning 2020
  4. Godkjenning av regnskap 2020
  5. Godkjenning av budsjett 2021
  6. Godkjenning av aktivitetsplan 2021
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomité
  9. Valg av utsending til Representantskapsmøtet (RS) 2021
  10. Kåring av årets hunder (UK, AK og Utstilling)

Sakspapirer:
Årsberetning 2020.pdf
Balanse 2020_rev2.pdf
Resultat 2020_rev2.pdf
Kommentar 2020.pdf
Revisjon 2020.pdf