Dagsorden
Ved NISK avd. 1’s Årsmøte i Eukanubas lokaler, Vollaveien 20 A Alnabru, Oslo
Mandag 28 januar kl 19:00
DAGSORDEN

Sak 1:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2:
Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
Sak 3:
Årsberetning for 2012
Sak 4:
Regnskap for 2012
Sak 5:
Budsjett og handlingsplan for 2013
Sak 6:
Innkomne forslag
- Nisk avlsråd innfører krav om om kjent PRA status for begge foreldre som skal benyttes i godkjent parring.

- Kravet innføres med virkning fra 1.5.2013

-Fra 1.1.2014 skal utelukkende hunder med kjent PRA rcd1 og PRA rcd4 kunne stå på NISK avlsliste.

Sak 7:
Valg av avdelingsstyre
Sak 8:
Kåring av årets hunder

Etter årsmøte vil ny informasjonsansvarlig i NISK Dag Seljestad orientere medlemmene om sin oppgave og ber om at medlemmene kommer med innspill og ideer til hvordan forbedre informasjonsflyten i NISK.

ÅRSBERETNING 2012
Norsk Irsksetterklubb, avdeling 1 Oslo, Akershus og Østfold.
STYRET HAR I PERIODEN BESTÅTT AV:
Nest leder: Siri Kolberg
Kasserer: Anders Fledsberg
Styremedlem: Øyvind Nordby
Styremedlem: Reidar Løfsgaard
Styremedlem: Lene Kjelkenes
Styremedlem: Heidi Aandahl

Styreleder har dessverre ikke kunnet delta grunnet sykdom.
Ved hjelp av leder i NISK Jørn Prestestuen løste vi dette på følgende måte;
Siri Kolberg ble satt opp som leder formelt, men har fordelt alle oppgavene mellom oss.

STYRETS ARBEID I PERIODEN:
Styremøter:
Styret har i perioden hatt 5 styremøter. Vi har fordelt oppgaver etter behov. Utover styremøtene har kommunikasjonen i all hovedsak gått via mail, der alle blir kopiert, og sikrer lik tilgang på informasjon.

Generalforsamling 2012:
Generalforamlingen ble avholdt 12. mai i Bergen, og styret var representert ved Øyvind Nordby.

Aktiviteter 2012
Nøsenprøven:
Ble avlyst grunnet for få antall påmeldte deltagere.
Aversjonsdressur:
Er ikke avholdt av Nisk i 2012, men våre medlemmer kan benytte seg av tilbudet hos Ski jeger og fiskeforening til medlemspris.

Valpekurs i regi av Solemskogen jeger og fiskeforening:
Nisk avd. 1 sine medlemmer fikk tilbud om å delta på valpekurset til Solemskogen som startet rett etter påske.

Trening Tyritun:
Det er avholdt trening på tamfugl og dressurtreninger hos Morten Sætaberget. Vi har hatt månedlige treninger der i perioden mai til september med noe varierende oppmøte. Vi har stort sett hatt en representert fra styret på disse treningskveldene. I gjennomsnitt har det vært 5-6 ekvipasjer som har møtt opp på treningene.

Kurs i Rendalen med Randi Shultze:
Kurset hadde 12 deltager.
Fra styret deltok Lene Kjelkenes.
Kurset var først og fremst beregnet på de som er relativt ferske med fuglehund samtidig som de som ønsker tidlig trening i fjellet, her hadde vi dispensasjon fra båndtvangen.

Kurs på fuglehundskolen ved Knut Østmo:
7 deltakere og 4 ledsagere deltok på dette kurset. Kurset foregikk på fuglehundskolens område og var beregnet på de litt yngre hundene. Hensikten var å fokusere på grunndressur før man slipper hundene i fjellet.

Tamfugltrening hos Knivebakken fuglehundsenter:
Knivebakken har tilgang til både duer og rapphøns.
Her deltok Siri Kolberg fra styret, det var til sammen 4 ekvipasjer. Kort påmeldingsfrist får ta skylden for at ikke flere meldte seg på.

Utstilling:
Det ble avholdt utstilling den 4 november, stall Fjerdingby, Lillestrøm.
Totalt var det påmeldt 36 hunder.
Dommer for dagen var Hilde Kvithyll, ringsekretær var Bente Karlsen og skriver var Hilde Albech.
BIR Valp Røde hunders Jazz til Jørn Kristian Johansen.
BIM Valp Stallogaisa`s Ai Happy til Vebjørn Storøy.
BIR ble Jalgesvaddas Trym, eier Anders Fledsberg, som meget velfortjent ble tildelt certet.
BIM ble Rypebua`s B-Carrera eier Lene og Trygve Moen. Imponerende av en 10 måneders gammel hund.
Arrangementet gikk veldig greit og stemningen rundt ringen var god.
Vi avsluttet dagen med en uhøytidelig apportkonkurranse, dagens vinnere der ble;
UK Follsjøens Kompis med tiden 9,2 sekunder.
Ak ble vunnet av «US» Twice på 8,5 sekunder.
Vi takker spesielt alle våre sponsorer som har bidratt stort med premier til våre arrangement:
Eukanuba
Hund og Vom
Gresshoppa
Meradog
Jeger hund og våpen
Villmarksliv
Takk også til Lenes to døtre som hjalp oss i kiosken hele dagen.

Fasancupen 2012 Hauer gård, Trøgstad:
Fasancupen ble avholdt 11 november i Trøgstad, for øvrig for aller siste gang, da de nå legger virksomheten.
Totalt var det påmeldt 36 hunder, 24 i AK og 12 i UK.
Nytt for året var de nye reglene, som det var knyttet en viss spenning til. Intensjonen vår var primært å opprettholde profilen til vår kjære Fasancup, men å unngå at finalen skulle gå i stummende mørke.
Vi ønsker å takke våre kjære dommere som stilte opp i kvaliken: Pekka Gustavsen, Ingemar Søderstrøm og John Nyborg.
Fra styret stilte i tillegg Heidi Aandahl og Reidar Løfsgaard. En spesiell takk til vår eminente finaledommer Tore Lie, som nok en gang tok på seg denne jobben.
Været var som vanlig litt ymse med litt friskt regn, noe som nok bidro til at en del fasan ble med hjem i sekken. Noe skyldes nok også litt manglende dressur .
Totalt var det 14 hunder i finalen, 3 UK-hunder og 11 AK-hunder.
I år ble det en ES som ble finalens beste hund i UK, nemlig Follsjøens Kompis til Ingrid Lomaas Samuelsen. På annen plass kom Rypebuas Brava som da ble beste IS, og på tredje kom En (som er broren til To ).
I AK ble vinneren Rosenlias Toddy, etterfulgt av US Zenta og Rastaskogens Bixi.
Arrangementet gikk veldig greit og stemningen rundt bålet i lunsjen var som vanlig god.
Vi takker spesielt alle våre sponsorer som har bidratt stort med premier til våre arrangement:
Eukanuba
Hund og Vom
Gresshoppa
Meradog
Jeger hund og våpen
Villmarksliv