Årets hunder og vinner av Hokus Pokus pokalen skal kåres på årsmøtet. De som ønsker å melde inn resultater og være med i kåring av årets hunder sender sine resultater til fstangnes@gmail.com  innen 23. desember 2015. Kåringene gjelder resultater oppnådd i 2015.

 

Statutter for Hokus Pokus Pokal  

Statutter for Årets Hunder Nisk avd 5