Årets hunder og vinner av Hokus Pokus pokalen skal kåres på årsmøtet. De som ønsker å melde inn resultater og være med i kåring av årets hunder sender sine resultater til fstangnes@gmail.com  innen 31. Desember 2012. Kåringene gjelder resultater oppnådd i 2012.


Statutter for Hokus Pokus pokalen
Poengberegning Årets Hunder Nisk avd 5
Nisk vandrepremie