Årets sesong nærmer seg slutten. Mange av avdelingens hunder har gjort flotte resultater.
Vi ønsker innmelding av oppnådde resultater - både på jaktprøver og utstillinger - for 2009.
Send en e-post til: steni5@online.no innen 1. november - gjerne med et bilde som kan brukes ved en senere anledning.