Styret vil informerer om at følgende personer har trukket seg fra sine styreverv på grunn av personlige årsaker;

Nestleder Lene Moen

Vara 1 Anne-Margerethe Rosmæl

Dette synes vi er meget beklagelig men aksepterer avgjørelsen fra de to det gjelder. 

 

Styret i NISK.