NISK LAG HØYFJELL HØST ER:

NO32744/18 N UCH N JCH N J(K)CH Lyngtrollas Si Vesla - 53 poeng

Eier/fører: Ulrik Myrhaug

NO56700/19 Neadalens Saga - 46 poeng

Eier/fører: Tore Skjerve

NO39483/18 N JCH US Brunello - 45 poeng

Eier/fører: Håkon Melseth

Reserve:

NO39485/18 US Speedy - 36 poeng

Eier/fører: Geir-Olav Bjerkevoll

NO36796/16 N UCH N JCH Topdalens Ta To II - 33 poeng

Eier/fører: Tor Taksgaard

 

LAGLEDER: Knut Steinar Skiple.

Vi ønsker hver og en lykke til!!

Laget oppnådde 34 poeng, ingen av hundene hadde fuglearbeid dessverre.

 

Lag konkurransen går torsdag 21.september på Kongsvold.

Link til arrangementet fra arrangør: NM Høyfjell 2023

NM`s base vil være Hjerkinn Fjellstue.

 

 

 

Styret ber interesserte medlemmer melde inn sine resultatater innen søndag 17.09. kl  2000.  Klokkeslettet er absolutt fordi styret må ha tid til å forberede innsending av vårt  lag til arrangør innen kl. 1200 mandag.

Påmeldingen sendes til post@nisk.no merket NM LAG 2023.

VI TRENGER:  Reg nr. og fullt navn på hund, poengsum, eiers/evt førers navn, mobilnummer og epost-adresse.

 Hver enkelt regner selv ut sin poengsum i henhold til statuttene.

Styret stiller også i år egen lagleder.  Lagleder koordinerer, fordeler dekken og lunsj/ forfriskninger ut over dagen.  Markeringsdekken gis laget fra vår hovedsponsor Appetitt.  Det blir tatt ut 3 deltakere og en reserve.

Hver deltaker sørger selv for overnatting og reise - hver enkielt får dekket kr 1000 for reise/opphold, samt at lagmiddag onsdag kveld dekkes.

UTTAK FINNER STED SØNDAG KVELD/MANDAG MORGEN, OG DELTAKERNE UNDERRETTES DERETTER.

Statutter NM lag

 

Hilsen styret

v/ Vilhelm Willassen, jaktprøveansvarlig.