Takk til Anne L. Buvik  for et meget interessant og lærerikt foredrag om hundehelse og hundeutstillinger på Trollvannstua!

Hun dro linjene tilbake til starten for hundeutstillinger og utviklingen frem til i dag. Vi fikk en veldig god innføring den praktiske gangen gjennom klasser, påmelding og gjennomføring av en utstilling.

Og ikke minst det dommeren ser etter ved bedømming og hva som ligger i de ulike begrepene i kritikken.

De som skal prøve seg i ringen fikk med seg masse tips i forhold til treningselementer, føring og presentasjon av hunden.

I andre del av foredraget gikk hun grundig gjennom hundens anatomi, og hva som påvirker funksjon og ytelse for ulike hundetyper. På en lettfattelig måte fikk deltakerne oversikt over forhold som vinkler i forstilling og bakstilling, skulderplassering og kryssets utforming og vinkling.

Vi tipper at en del hunder ble utsatt for litt måling etter kurset! 

Igjen takk til Anne og de fremmøtte!