Dokumenter og protokoll fra årsmøtet ligger vedlagt. 

Årsmøte23_AlleDokumenter.pdf