NISK avd. 7 er så heldige å få besøk av Astrid Weider Ellefsen 9.- 14. Juni. Hun vil både holde foredrag og kurs for oss disse dagene. Du kan delta på kurs med egen hund, eller du kan delta som observatør.

 

Astrid Weider Ellefsen driver Vindfinnvegen hundetrening på Haugalandet der hun har spesialisert seg på kursing og instruksjon av eiere av stående og støtene fuglehunder. Hun har bred erfaring fra trening av ulike raser mot jakt og jaktprøver og har oppnådd gode resultater med mange ulike hunder. Høsten 2021 toppet hun det hele ved å vinne NM høyfjell med sin engelske setter Berkjestølen’s Neon. Astrid er opptatt av effektiv belønningsbasert hundetrening og bruker metoder som både er forståelige for hund og eier, og som gir resultater. Målet med hundetreningen er å trene fram en fuglehund som sier JA til alle aktiviteter vi foreslår enten det er å spise godis, å leke med oss, å søke etter fugl, å apportere eller å bli sittende når fuglen flyr avgårde. 

 

Alle kurs vil foregå på Stokkmarka fuglehundsenter

Foredraget vil bli holdt i auditoriet på Huseby Ungdomsskole (Sørflata 2, 7078 Saupstad)

Kort oversikt over sommerkurset (se mer utdypende informasjon nedenfor):

Fredag 9. juni kl 18-21: 

Foredrag: RIOS med belønningsbaserte metoder(ledige plasser). 

Lørdag 10. juni:

Kl 10-14: Dag 1 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (fullt).

Kl 16-20: Dag 1 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (fullt).

Søndag 11. juni: 

Kl 10-14: Dag 2 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (fullt).

Kl 16-20: Dag 2 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (fullt).

Mandag 12. juni:

Kl 10-13: Valpekurs: Hvordan jobbe med valpen for å få en god start? (2 ledige plasser)

Kl 17-20: Kurs for deg som er instruktør eller erfaren med fuglehund: Bruk av duer i treningen av fuglehunder (ledige plasser)

Tirsdag 13. juni 

Dag 1 av 2-dagerskurset:

Kl. 09-13: Apportering for JAL (jaktanleggsprøver) og jaktprøver for spaniel (fullt).

Kl 17-21: RIOS med belønningsbaserte metoder (fullt).

Onsdag 14. juni

Dag 2 av 2-dagerskurset:

Kl. 09-13: Apportering for JAL (jaktanleggsprøver) og jaktprøver for spaniel (fullt).

Kl 17-21: RIOS med belønningsbaserte metoder (fullt).

 

Detaljert program og informasjon om påmelding:

Fredag 9. juni:

Kl 18-21: Foredrag: RIOS med belønningsbaserte metoder. 

Ro i oppflukt, skudd og felling er ofte et element fuglehundeiere sliter med. Og mange opplever også at når de når målet om RIOS så har hunden i tillegg blitt treg i reisen. I dette foredraget forklarer Astrid hvordan vi med belønningsbaserte treningsmetoder jobber med å få hunden komplett i fugl, der den både reiser villig og bevisst, og samtidig er i ro når fuglen tar til vingene. 

Dette kurset vil gi gode forkunnskaper til deg som skal delta på et av kursene.

Pris: 100 kr. 

For deg som deltar på kurs i løpet av disse dagene (som deltaker eller observatør) er dette foredraget gratis.

Vi oppfordrer alle som skal på et av kursene til å komme på foredraget, da kursene bygger videre på teorien fra foredraget.

Sted: Auditoriet på Huseby Ungdomsskole (Sørflata 2, 7078 Saupstad)

Påmelding:

1. Send e-post til avd7@nisk.no med informasjon om:

Navnet på foredraget du ønsker å delta på, ditt fulle navn og om du skal delta på et av kursene denne helgen.

2.Vi sender ut svar om du har fått plass på foredraget.

3. Du må deretter betale og sende kvittering til avd7@nisk.no (har du fått plass på et kurs betaler du kun for kurset)

 

Lørdag 10. juni og søndag 11. juni kan du delta på 2-dagerskurset: 

RIOS med belønningsbaserte metoder. (Kun ledig observasjonsplass)

Under dette kurset tar vi for oss grunnferdighetene og forkunnskapene for RIOS før vi går på mer avanserte øvelser. Vi tilpasser nivået på treningen etter hundene og førerens erfaring og kunnskap. Målet er å gi deltakerne gode verktøy til å fortsette treningen hjemme og komme et steg videre på veien mot sitt mål. 

Temaer vi vil jobbe med er blant annet:

  • selvkontroll
  • å reagere på signal
  • å veksle fokus
  • rett engasjement
  • å jobbe for avstandsbelønninger
  • å tåle å bli avbrutt
  • å skifte mellom høyt og lavt aktivitetsnivå.

Det vil bli brukt duer i deler av treningen.

Du deltar enten på formiddag eller på ettermiddag begge dager.

Maks antall deltakere: 6 per kurs (Kun ledig observasjonsplass)

Pris: 2000 kr for begge dagene (lørdag og søndag).

Påmelding:

1. Send e-post til avd7@nisk.no med informasjon om:

Navnet på kurset du ønsker å delta på, ditt fulle navn, samt navn og alder på hunden.

2. Vi sender ut svar om du har fått plass på kurset.

3. Du må deretter betale og sende kvittering til avd7@nisk.no

Lørdag 10. juni: 

Kl 10-14: Dag 1 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (Kun ledig observasjonsplass)

Kl 16-20: Dag 1 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (Kun ledig observasjonsplass)

Søndag 11. juni: 

Kl 10-14: Dag 2 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (Kun ledig observasjonsplass)

Kl 16-20: Dag 2 av 2-dagerskurset: RIOS med belønningsbaserte metoder (Kun ledig observasjonsplass)

Mandag 12. juni

Kl 10-13: Valpekurs: Hvordan jobbe med valpen for å få en god start? 

Kom rett ut fra start med valpen og bygg grunnlaget for en god treningsrelasjon i framtiden. Under dette minikurset snakker vi mye om relasjonen med hunden og går igjennom de aller første ferdighetene vi lærer valpen. De ferdighetene hund og fører bør kunne FØR vi lærer hunden sitt, innkalling, gå i bånd og apportering. 

Pris: 900 kr

Maks antall deltakere: 6

Påmelding:

1. Send e-post til avd7@nisk.no med informasjon om:

Navnet på kurset du ønsker å delta på, ditt fulle navn, samt navn og alder på hunden.

2. Vi sender ut svar om du har fått plass på kurset.

3. Du må deretter betale og sende kvittering til avd7@nisk.no

Mandag 12. juni

Kl 17-20: Kurs for deg som er instruktør eller erfaren med fuglehund: Bruk av duer i treningen av fuglehunder

Dette er et kurs for instruktører og andre med litt kunnskap og erfaring fra før, og som er interessert i hvordan vi tilpasser treningen til ulike individer. Kurset vil inneholde teori, demonstrasjon og diskusjon om hvordan vi best kan bruke duer som erstatningsfugl i treningen av ulike typer fuglehunder. 

Pris: 1000 kr. Maks antall deltakere: 12

Påmelding:

1. Send e-post til avd7@nisk.no med informasjon om:

Navnet på kurset du ønsker å delta på, samt ditt fulle navn.

2. Vi sender ut svar om du har fått plass på kurset.

3. Du må deretter betale og sende kvittering til avd7@nisk.no

 

Tirsdag 13. juni og onsdag 14. juni kan du delta på to ulike 2-dagerskurs: 

“Apportering for JAL (jaktanleggsprøver) og jaktprøver for spaniel”

“RIOS med belønningsbaserte metoder.” (samme kursinnhold som lørdag og søndag)

Du deltar enten på formiddag eller på ettermiddag begge dager.

Maks antall deltakere: 6 per kurs (spaniels vil bli prioritert først disse to dagene)

Pris: 2000 kr for begge dagene

Påmelding:

1. Send e-post til avd7@nisk.no med informasjon om:

Navnet på kurset du ønsker å delta på, ditt fulle navn og navn og alder på hunden.

2. Vi sender ut svar om du har fått plass på kurset.

3. Du må deretter betale og sende kvittering til avd7@nisk.no

Tirsdag 13. juni 

Dag 1 av 2-dagerskurset:

Kl. 09-13: Apportering for JAL (jaktanleggsprøver) og jaktprøver for spaniel 

Kl 17-21: RIOS med belønningsbaserte metoder 

Onsdag 14. juni

Dag 2 av 2-dagerskurset:

Kl. 09-13: Apportering for JAL (jaktanleggsprøver) og jaktprøver for spaniel 

Kl 17-21: RIOS med belønningsbaserte metoder 

Observatør?

Om du ønsker å lære ved å observere andre kan du

melde deg på som observatør til et av kursene.

Maks antall observatører per kurs: 4 stk

Pris: 600 kr for todagerskursene, 300 kr for valpekurset (foredraget fredag er inkludert)

Påmelding:

1. Send e-post til avd7@nisk.no med informasjon om:

Navnet på kurset du ønsker å være observatør, samt ditt fulle navn.

2. Vi sender ut svar om du har fått plass som observatør

3. Du må deretter betale og sende kvittering til avd7@nisk.no

 

Har du spørsmål? Send dem til avd7@nisk.no så svarer vi så fort vi kan!

Vi gleder oss til sommerkurs! 

Astrid og ES lite.jpg