NISK Avd. 1 inviterer til Dressurkurs

Oppstart : 10. mai 2023
Tid: 18.00

Sted: Se under

Del I/II/III       kr. 2.900,-

 

DRESSURKURS I TRE DELER

Kurset avholdes som et intensivkurs over tre deler; herunder:

DEL I:   Teori og grunndressur
DEL II:  Ro i oppflukt på duer  
DEL III: Ro i oppflukt på duer (forts.)


Tidspunkter

Del I - teori:                        10/5          kl 18-21            Sted: Nordre Lindeberg Gård

Del I - grunndressur:        20-21/5    kl 10-15            Sted: Solbakken

Del II - RIO                          15-16/8    kl 16-21            Sted: Rakkelhanan Kennel 

DEL III - RIO (forts.)           29-30/8    kl 16-21            Sted: Rakkelhanan Kennel       

 

 

Nordre Lindeberg Gård - Strømsveien 350, 1081 Oslo 

Solbakken: Horgenvegen 106 - 1929 Auli

Rakkelhanan Kennel:  Ullervegen 20 - 2009 Nordby


Vi anbefaler at du/dere deltar på samtlige deler for å maksimere utbyttet av kurset som helhet. Har du ikke grunn- dressuren i orden før Del II og Del III, vil utbyttet fra disse sekvensene bli lite og/eller marginalt.

Under Del I som omhandler teori og grunndressur vil deltakerne få en grundig innføring i hva som kreves av det daglige hundeholdet dersom målet er en ferdig dressert fuglehund.

Arbeidet som legges ned av deltakerne mellom kursets Del I og Del II/III vil være meget avgjørende for utbyttet av de to siste sekvensene av kurset.  

Under teoridelen vil blant annet temaer som «hvordan hunden lærer», lederskap, lydighet, respekt og dressur bli grundig belyst.
 

Kun medlemmer av NISK AVD. 1 får delta


Merk! Kurset har et begrenset antall plasser. «Først til mølla – prinsippet» gjelder. Påmelding vil være gjeldende fra dato for innbetaling

Se aktivitetsplan NISK AVD.1 2023 på våre nettsider for ytterligere detaljer/innhold.

Påmelding her