Vi Gratulerer Rypebuas US Sissi og fører Trygve Moen med en 1 UK på Vinjeveien 11 Mars

Eier:Odd Arvid Sulland
Trener: Elin Wittusen
Fører : Trygve Moen

Oppdretter: Rypebua V\Lene Moen