Når det gjelder innmelding av resultater av jaktprøver, er det hundeeiers ansvar å gjøre dette.

Send det til jansen@andenes.no  eller på 95437063 så vil jeg publisere det og registrere det for kåring av årets hund.noen ting må være med i mailen til meg

Emnefelt i mailen: Resultat jaktprøve

  • Dato og sted for jaktprøven.
  • Plassering i jaktprøven.
  • Bilde. Format jpg
  • Hundens fulle navn.
  • Eier av hunden.
  • Fører av hunden.
  • Oppdretter.
  • Kennelnavn.

Når dette er på plass, og jeg har fått dette, vil det ikke gå lang tid før det er publisert

Oppfatter dere dette som noe strengt? Helt riktig

Geir