Årets hunder i NISK AVD 1 ble som følger:

UK: US Falk
Eier Nils Sælen

AK: Lyngtrollas SN Smash
Eier Anders Nyberg

VK: US Speedy
Eier: Geir Olav Bjerkvoll

Vi Gratulerer hunder og eiere.