Årsmøte for 2022 er unnagjort, signert referat ligger vedlagt. 
Årsberetning 2022 - signert NISK avd 4..pdf


Årets hunder 2022. 
Vi gratulerer igjen alle med flotte resultater. 
Årets unghund - Rypebua`s Gaia, Torstein Eriksen og Anita Hetland
Årets utstillingshund - Langsifjellet`s Nea, Odd Rune Valle 
Årets Irsk setter og Årets hund - Topdalen`s Red Chili, Knut Mørk

 

Nytt medlem med GULLMERKE!
Vi Gratulerer Bjarnar Schikora 

§2-1 
Styret kan påskjønne personer som har utmerket seg spesielt i klubben gjennom organisatorisk arbed,
har bidratt til et positivt miljø i klubben, har bidrat til å høyne klubbens og rasens rennom. 
Personen kan i tillegg ha utmerket seg i spesielle enkeltsaker eller på annen måte ha representert 
klubben på en særdeles god måte. Disse kan tildeles hederstegn i gull. 


Han vill få utdelt merket under RS 2023. 

Med dette ønsker vi og takke av de styremedlemmer som går ut og ønske det nye styret velkommen.