Innkalling til årsmøte 04. Februar

Tidspunkt: Lørdag 04.02.2023 kl 18:00
Sted: Universitetsvegen 40, Tromsø. Institutt for lærerutdanning. Gratis parkering- mange busser dit!
(Digitalt: Meld på for lenke til Teams)

Blir du med ut og spiser etter møtet ?  Da trenger vi at du melde deg på til  niskavd9@gmail.com   innen onsdag 1.februar.  Vi bestiller bord på La Speranza på Håpet.

Vi ønsker at de som skal delta på årsmøte sender mail til niskavd9@gmail.com. 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede
   
 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
   
 3. Årsberetning 2022
   
 4. Godkjenning av regnskap 2022
   
 5. Godkjenning av budsjett 2023
   
 6. Godkjenning av aktivitetsplan 2023
   
 7. Behandling av innkomne saker
   
 8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomité
   
 9. Valg av utsending til Representantskapsmøtet (RS) 2023
   
 10. Kåring av årets hunder (UK, AK, VK og Utstilling)

Sakspapirer:
Årsberetning 2022.pdf
Aktivitetsplan 2023.pdf
Innkomne saker til årsmøte - sak 1.pdf
NISK avd 9 - Balanse regnskap 2022.pdf
NISK avd 9 - Kommentar til regnskapet 2022.pdf
NISK avd 9 - Regnskap 2022_rev01.pdf
NISK avd 9 - Resultatregnskap 2022 og budsjett 2023.pdf
NISK avd 9 -årsoppgave bank_31.12.2022.pdf
Revisjonsberetning 2022.pdf
Valg NISK AVD9 2023.pdf