Da er vi inne i et nytt år, med nye utfordringer.
Vi i styret NISK avd 7 vil gjerne ha innspill fra dere medlemmer på hva dere ønsker av kurs og sosiale aktiviteter.
Ta gjerne kontakt her, eller til mailadresse avd7@nisk.no
Samtidig vil vi informere om at det for tiden jobbes med en stor omorganisering av klubben, og det vil førstkommende lørdag 7.januar bli gjennomført et informasjonsmøte, hvor klubbens Hovedstyre vil informere om sin innstilling og fremdrift i saken. Dette vil foregå på Teams.
Vi i avd 7 har pga den interesse som tidligere er vist fra medlemmer når det gjelder denne saken, besluttet å leie et møterom på Scandic Lerkendal hvor vi kan delta på møtet som en gruppe.
Vi har begrenset med plasser, men er det noen som har lyst til å bli oppdatert i saken, har vi plass til noen til. Ønsker du å delta? Ta kontakt med Gabrielle tel 97980774 eller Anne-M. tel 91722756 snarest, senest torsdag 5. kl 18.00.
Program for dagen:
8.Program møte 7.januar
Styret møtes kl. 10.00 og gjør klart til digitalt møte.
Kl. 10.30: Velkommen til digitale deltakere
Kl. 10.30-11.00: Gjennomgang av RS vedtak fra 2021 og 2022 og arbeidsutvalgets innstilling
Kl. 11.00-11.30: Styrets forslag til ny organisasjonsmodell
Kl. 11.30-12.00: Forslag til ny lovendring for distriktsavdelingene
Kl. 12.00-12.30: Diskusjon med innspill fra avdelinger/ DR
Kl. 12.30-13.30: Pause med lunsj
Kl. 13.30-14.30: Stemmerett, alt. A eller B. Diskusjon og innspill
Kl. 14.30-15.00: Forslag til ny lovendring i sin helhet
Kl. 15.00-16.00: Diskusjon og innspill
Kl. 16.00-17.00: Oppsummering og veien videre
Oppmøte kl 10.00 og Nisk avd 7 dekker utgifter til servering/Lunsj til deltakerne.