Årsmøte holdes torsdag 10.03.2022 på Kongsberg Vandrerhjem, Vinsjesgt. 1, Kongsberg. 

Etter årsmøtet er vi så heldige å få Elisabeth Haukaas Bjerke og Asgeir Bjerke til å komme og holde foredrag for oss!

"Livet med Irsk Setter"  Utvikling fra valp til VK- hund, trenig, jakt, hverdagsdressur, avl, foring og  betydning av hund for helse og livskvalitet.

Alle er velkommen til foredraget etter årsmøtet - medlemmer er gratis, for de som ikke er medlemmer av NISK er prisen kr 50,-

Saksliste: 
1. Åpning av møtet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere 
4. Årsberetning
5. Regnskap 
6. Forslag til handlingsplan og budsjett 
7. Saker til representantskapet hovedstyret
8. Innkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre, samt valgkomité 
10. Valg av representant (er) Representantskapet i NISK

FORSLAG TIL ÅRSMØTET:

Frist for forslag til årsmøte må fremmes 3 uker – 21 dager før årsmøtet. Styret skal så behandle det innkomne og sakspapirene legges ut 2 uker – 14 dager (27.02.2022) før årsmøtet.

 


Dokumenter:
Årsberetning for 2021 NISK avd 2.pdf

BALANSE NISK AVD 2 2021.PDF

RESULTAT NISK AVD 2 2021.PDF

Revisjonsberetning NISK avd.2 2021.pdf

 

Protokoll etter årsmøtet: Protokoll fra årsmøte for 2021 i NISK avd.docx