Opprop kl 15.00 på parkeringsplass ved badedammen i Saggrenda, Kongsberg (se veibeskrivelse nedenfor) 
Det dømmes inntil 4 hunder pr parti.
Foreløpig deltagerliste er lagt ut, endelig partioppsett ved opprop.

54-21064_premieliste.pdf

Deltakerliste per 19.08.2021

Det vil ikke bli satt opp partilister ved opprop. Deltakerne må følge med på oppdateringer på denne nettsiden og følge med når dommeren roper opp partiene.

Husk å ta med kopi av registreringsbevis og vaksinasjonsattest. Original sauebevis må medbringes, kontroll vil bli foretatt.

 

Info om Covid: Kopi fra 01-08-21 NY, oppdatert veileder og risikovurdering jaktprøver, Covid 19, fra Fuglehundklubbenes Forbund:

"Beskrivelse av hvordan jaktprøver må gjennomføres i en tid med Covid 19, for å unngå smittespredning. Gjennomføringen i fjellet anses som relativt uproblematisk å kunne gjennomføre etter de siste mottatte retningslinjer. Og kan gjennomføres omtrent som normalt. Det vil allikevel være behov for å regulere noe, og da spesielt knyttet til opprop og premieutdeling og eventuelt jegermiddager."   og " Deltagere som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta."

Startrevolver, skyting over hunden: Dommerne stiller med startrevolvere, og skyter. Etter å ha avklart med dommer kan fører bruke egen revolver og skyte selv.

 

Vi ber alle holde 1meters avstand både ved opprop, i sekretariat og i felt. Hvis du føler deg syk eller uvel – vennligst bli hjemme !

 

HUSK 

Gyldig sauebevis og vaksinasjonsattest samt registeringspapirer
Pga beitedyr i nærheten av enkelte terreng kreves sauebevis for samtlige startende hunder

 

APPORT
For å bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser apport i

forbindelse med en jaktbar situasjon.  

Ta med eget apportobjekt. Dette må godkjennes av dommeren før bruk

 

Vi minner også om at det eneste lovlige hjelpemiddel er markeringsdekken (ikke bjelle, GPS o.l.), og ber deltagerne sette seg godt inn i prøvereglementet på forhånd (finnes på nkk.no)

 

BOMPENGER

Pga bompenger i enkelte terreng vil det bli kr 50 i bompenger for alle startende.

Betales på Vipps nr. 113692 før start.

 

Regelverk for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
(legge ved egenmeldingsskjema) 

 

VEIBESKRIVELSE 
Fra Kongsberg; Følg E134 mot Notodden ca. 5 km fra Circle K i Kongsberg. 

Ta av i Saggrenda, skilting til Knutehytta/Sølvvgruvene. 

 

OPPROP

Er på parkeringsplass på høyre side ved badedammen, ca. 300 meter etter avkjøring fra E134

 

SEKRETARIAT/ PRØVEKVARTER 

Etter opprop flytter sekretariatet til Statskogs hytte Mildigkeit. Her vil også premier bli delt ut fortløpende Følg veien videre inn forbi oppropet. Herfra er det ca. 5 km til hytta som ligger godt synlig på venstre side av veien.. Følg skilt til Knutehytta. 
Beregn ca. 10-15 minutter fra oppropet til Mildigkeit. Sekretariatet vil være bemannet fra kl 1600

 

KONTAKT

prøveleder Arne Huse tlf 975 80 880

Sekretariatet v/Thomas Roka Aardahl tlf 975 66 202  når prøven er i gang

NISK avdeling 2 har VIPPS Nr 113692

 

Vel møtt !