Årets dressurkurs vil bli lagt til tirsdager fra og med 25.05 og vil gå over 6 uker.

Instruktører vil være Ole Pinderup og Thomas Roka-Aardal, og vi vil tilpasse kurset etter de til enhver tid gjeldende forskrifter rundt covid.

Dette foregår hos Morten Fuglerud på Snarum Gård i Egge.

Mer informasjon og påmelding vil bli lagt ut etterhvert.

Vi gleder oss til å sette igang med aktiviteter igjen!