Avdeling 2 endrer årsmøtet til digital gjennomføring i år grunnet begrensninger knyttet til covid-situasjonen. Opprinnelig innkalling er oppdatert: http://www.nisk.no/innkalling-til-aarsmoete-avdeling-2.6355204-359045.html.

Mer informasjon om gjennomføring blir oppdatert på innkallingssiden og avdelingens Facebook-side.

Mvh styret.