Avdeling 2 inviterer til digitalt årsmøte grunnet begrensninger i forbindelse med covid.

Datoen er mandag 25.01.2021. Årsmøtet begynner klokken 18:00.

Vi bruker Teams for å gjennomføre møtet i år - nærmere informasjon om oppkopling vil komme i god tid før møtet.

For å delta må du registrere deg på denne siden slik at vi kan kontakte dere om oppkopling samt elektronisk innkalling:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoBJ_AGtYZMyAwcDVb_8bHc4Vnw001ZqbVd50BUnhDjblpfA/viewform

DAGSORDEN:

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Forslag til handlingsplan og budsjett

7. Saker til Representantskapet (tidl. Generalforsamling)

8. Innkomne forslag

9. Valg av avdelingsstyre

10. Valg av representant til Representantskapsmøte i NISK

Frister til årsmøtet: Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må stilles skriftlig til styrets leder innen 04.01.2021. Sakspapirer vil bli lagt ut i god tid før møtet.

Sakspapirer:

Årsberetning for 2020 .pdf

Regnskap 2020.pdf