For mange er fullkombinert en ukjent gren innen jaktprøver. Jaktprøvereglene sier følgende:
Den fullkombinerte jaktprøve omfatter prøvegrenene feltarbeid, vannapport, sporapport og søksapport. Prøven skal avvikles på følgende måte: Som fullkombinert prøve med gjennomføring av alle disipliner samme dag. Feltprøve kan være lavland, høyfjell eller skog. De som blir innstilt til premie fra en av disse prøvetypene får gå apport-øvelsene senere på dagen.

Dette er med andre ord en prøvegren som er svært krevende for hunden. Reglene for å bli innstilt til premie etter feltdelen er de samme som på en ordinær jaktprøve.

På Sør-Varanger JFF sin fullkombinerte skogsfuglprøve fra 21. til 23. august var det ikke mindre enn to irsksettere fikk 1. AK fullkombinert

Dag Stian Johnsen og Super Ted_300x400.jpg Steinar Floer og Fenris_189x400.jpg
Red Dubliner Cen Super Ted 1. og 2. AK fullkombinert
E/F Dag Stian Johnsen
Tårnheias Fenris 1. AK fullkombinert
E Siv Irene Olsen, F Steinar Floer

 

Disse irsksetterne ble også premiert på fullkombinertprøven
Red Dubliner D Cailin Keena 2. AK fullkombinert
E/F: Nina Greiner Iversen

Gagganjunis Makker med 2. AK fullkombinert
E/F Anders Fledsberg

I følge royalura.com har det kun skjedd én gang tidligere siste 12 år at en irsksetter har fått 1. AK fullkombinert. Da var det Tintorama`s Tr Wambli til Johanne Thybo Hansen som fikk den gjeve premien.

Ny trippelchampion
Med sin 1. AK fullkombinert kvalifiserer Red Dubliner Cen Super Ted til norsk jaktchampion. Han er allerede utstillingschampion og kombinertchampion og kan dermed tituleres som NJ(K)CH N UCH N JCH. Etter hva vi kan se er det kun fem irsksettere som tidligere har blitt trippelchampions. Én av disse er Super Teds far, Pasvikdalens Nemo. Også han eies av Christell Seljesether og Dag Stian Johnsen.
- En fantastisk prestasjon, vi gratulerer så mye til Christell og Dag Stian!