Da er det oppdatert informasjon på hovedsiden til Kongsbergprøven lenker nedenfor - vel møtt!

 http://www.nisk.no/kongsbergproeven-2020.6316959-85228.html