Informasjon om NISK skogsfuglprøve i Kongsberg onsdag 26.08.2020

 

Opprop kl 15.00 på parkeringsplass ved badedammen i Saggrenda, Kongsberg (se veibeskrivelse nedenfor) 
Det dømmes inntil 4 hunder pr parti.
Endelig partioppsett ved opprop.

VIKTIG COVID-19 Informasjon:

 

Det vil ikke bli satt opp partilister ved opprop. Deltakerne må følge med på oppdateringer på denne nettsiden og følge med når dommeren roper opp partiene.

Husk å ta med kopi av registreringsbevis og vaksinasjonsattest. Original sauebevis må medbringes, kontroll vil bli foretatt.

 

Smittevern:
Vi henstiller at alle tar hensyn til smittevernreglene.
Under opprop og under prøven SKAL man holde avstand på minst 1 meter til andre personer.  KUN fører skal møte opp, øvrige tilskuere og handlere må sitte i bilen til oppropet er ferdig. Det er ikke tillatt med håndhilsning/klemming.

Arrangøren vil umiddelbart avvise deltakere som viser tegn til sykdom eller smitte. Arrangøren og dommer er bemyndiget til å vise bort personell som ikke følger de pålegg som gis.

Førere med flere hunder må selv sørge for avtale om handling av egne hunder, – det er krav om desinfeksjon av hender og hundebånd før avlevering. Navnet og telefonnummer til handler skal gis til dommeren. Det tillates kun deltagelse fra deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK.

 

Det tillates ikke tilskuere i partiene.

 

Dommer skyter for alle hunder. Dersom noen ønsker å skyte selv må egen 9mm revolver medbringes.

 

HUSK 

Gyldig sauebevis og vaksinasjonsattest samt registeringspapirer
Pga beitedyr i nærheten av enkelte terreng 
kreves sauebevis for samtlige startende hunder

 

APPORT
 For å bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser apport i

forbindelse med en jaktbar situasjon.  

Ta med eget apportobjekt. Dette må godkjennes av dommeren før bruk

 

Vi minner også om at det eneste lovlige hjelpemiddel er markeringsdekken (ikke bjelle, GPS o.l.), og ber deltagerne sette seg godt inn i prøvereglementet på forhånd (finnes på nkk.no)

 

BOMPENGER

Pga bompenger i enkelte terreng vil det bli kr 50 i bompenger for alle startende.

Betales på Vipps nr. 113692 før start.

  

VENTELISTE

For venteliste gjelder følgende:
Hvis man trekker seg fra venteliste før prøven, blir startkontingent refundert.
Hvis man møter opp og ikke kommer med, blir startkontingent refundert

Hvis man ikke trekker seg og ikke møter opp blir startkontingent ikke refundert

 

VEIBESKRIVELSE 
Fra Kongsberg; Følg E134 mot Notodden ca. 5 km fra Circle K i Kongsberg. 

Ta av i Saggrenda, skilting til Knutehytta/Sølvvgruvene. Deretter:

OPPROP

Er på parkeringsplass på høyre side ved badedammen, ca. 300 meter etter avkjøring fra E134

 

SEKRETARIAT/ PRØVEKVARTER 

Etter opprop flytter sekretariatet til Statskogs hytte Mildigkeit. Her vil også premier bli delt ut fortløpende Følg veien videre inn forbi oppropet. Herfra er det ca. 5 km til hytta som ligger godt synlig på venstre side av veien.. Følg skilt til Knutehytta. 
Beregn ca. 10-15 minutter fra oppropet til Mildigkeit. Sekretariatet vil være bemannet fra kl 1600

 

SMITTEVERN

Vi ber deltagere holde 1meters avstand både ved opprop, inne i sekretariat og i felt. Hvis du føler deg syk eller uvel – vennligst bli hjemme !

 

KONTAKT

prøveleder Arne Huse tlf 975 80 880

Sekretariatet v/Marlis Strøm Karlsen tlf 920 98 555  når prøven er i gang

NISK avdeling 2 har VIPPS Nr 113692

 

Vel møtt !

 

Oppdatert per 25.08.2020 11:10:

 

54-20013_Partilister.pdf

 

 

 

Veileder til prøver:

veileder_og_risikovurdering_jaktprøver_covid_19.rev_04082020.pdf