Årsmøte NISK avd.3., 22.januar 2013

Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Irsksetterklubb avdeling 3, Hedmark/
Oppland, tirsdag 22.januar 2013.
Årsmøtet finner sted på Brumunddal Veikro kl.18.00.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere.

3. Årsberetning for 2012.

4. Regnskap for 2012.

5. Budsjett og handlingsplan for 2013.

6. Innkomne forslag.

7. Valg av avdelingsstyre.

8. Valg av utsendinger til generalforsamlingen.

Forslag må sendes styret ved Roar Lundby,
roar.lundby@njff.no, innen 1.januar 2013.
Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden to uker i forveien.

Etter Årsmøtet, ca kl.19.30 vil Petter Svensen, Seksjonsleder for hundetjenesten i
Vestfold politidistrikt, holde foredrag og ta for seg:

* Lydighet/ lederskap
* Timing/ forsterkning i treningen. Bruk av forsterker, hva vi forsterker og hva
vi ønsker å forsterke
* Adferd, hvordan hunden fungerer opp mot læring
* Test av hunder/ valper

Styret ønsker alle våre medlemmer vell møtt til Årsmøtet!
Foredraget etter på er gratis og åpent for alle!