Alle med Irsksetter ønskes velkommen til en trivelig dag i fjellet.
Tema: føring av hund.
Påmelding og nærmere info:DK Nordland.
Per Kyrre Hall, per.hall@online.no,90566702