Informasjon om aktiviteter
Her listes opp de aktiviteter som er planlagt i sammarbeid mellom RFK og de foeskjellige raseklubbers DK. De aktiviteter som foreløpig ikke er fastlagt med tid/ sted / kontaktperson vil dere finne nærmere opplysning om på RFKs hjemme side rogalandfk.org
Dressurkurs oppstart ca 23 april påmelding RFK

Vintersamling, trening,4.februar ved stor påmelding bruker vi også søndag 5.februar. Påmelding Nisk V/ Per Sandanger telf 90874947 eller mail per@sandanger-trafikkskole.no.

Det vil også bli vintersamling på Hovden teknisk arangør NVK 24 til 26 februar
med tilhold på Hovden Fjellstoge.

Apportkurs oppstart 11. april ved Alexander Kristiansen.

Utstillingsteknikk juni i forkant av RFKs utstilling

Skyting på Lye Leirduebane starter 2 tirsdag etter påske deretter hver tirsdag fram til juli. fra august til jaktstart tirsdager og torsdager

Kurs vann/spor start 29. mai krav til deltagelse er apportbevis.

Rypetaksering 10 til 12 august

Vil du avlegge prøve for apportbevis. prøve etter apportkurs eller i forbindelse med årets utstilling på Ølberg.

Nisk/ RFK forsøker også å få til en treningssamling i august, men er her avhengig av disp. fra båndtvangen.Vi nsatser på 18/19 august
Utstilling/ prøver
Jaktprøve Sirdal vinter 1 11/12 februar

Jaktprøve vinter 2 16/18 mars

Utstilling Ølberg 10. juni

Apportprøve Bråstein 16. juni

Apportprøve Horve 7/8. juli

Jaktprøve lavland Forusprøven/ Forus Open 2/4 nov

Klubbmesterskap slutten av november Det blir helga etter Skogsfuglprøven i Egersundsområdet. Denne prøven blir i år arrangert av Egersund JFF.
Håper noe faller i så god smak at det frister til deltagelse. Har dere intresse for noe og ikke finner påmeldingsadresse TA KONTAKT